kdkdkd

Penzion pro důchodce v Ivančicích

Penzion pro důchodce, Na Úvoze - Ivančice 

 

Penzion pro důchodce - dům s pečovatelskou službou

         Penzion pro důchodce Ivančice je příspěvková organizace, zřízená Městem Ivančice. Svůj provoz zahájila v roce 1995. Dnem 1. 7. 2008 byl Penzion pro důchodce Ivančice transformován v souladu s novým zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. na dům s pečovatelskou službou, přičemž název příspěvkové organizace zůstal beze změny.

Dům s pečovatelskou službou je určen k trvalému bydlení pro starší a zdravotně postižené občany, příjemce starobního nebo plného invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých potřeb z důvodu vyššího věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc nebo péči jiné osoby. Tato pomoc je v domě s pečovatelskou službou poskytována formou ubytování a pečovatelské služby. Nelze přijmout osoby, které jsou zcela odkázány na péči jiné osoby, osoby postižené různými psychózami, alkoholiky či jiné osoby, které by (dle vyjádření lékaře) svým chováním narušovaly soužití obyvatel domu s pečovatelskou službou.

Zájemci o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou si mohou v kanceláři ředitelky vyzvednout formuláře potřebné k zařazení do evidence žadatelů. Jedná se o tiskopisy "Žádost o přidělení bytu" a "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu" (kterou vyplní praktický lékař žadatele). Vyplněnou žádost je třeba předat do kanceláře domu s pečovatelskou službou, kde jsou přezkoumány všechny náležitosti. Poté je žádost zařazena do pořadníku čekatelů a žadatel je o tom písemně vyrozuměn.

Bydlení je poskytováno na základě uzavřené "Nájemní smlouvy". Výběr uchazečů o bydlení v uvolněném bytě zajišťuje "Komise bytová" jmenovaná Radou města Ivančice (viz Usnesení RM 2/2015, bod 32).

V domě s pečovatelskou službou v Ivančicích je celkem 62 bytových jednotek, z toho je:

  • 39 garsoniér pro jednotlivce včetně 4 garsoniér bezbariérových
  • 23 jednopokojových bytů (možno pro jednotlivce nebo pro dvojice).

Penzion pro důchodce, Na Úvoze - Ivančice

V objektu penzionu se nachází samostatný stravovací provoz s kuchyní a jídelnou a samostatný provoz prádelna.

Stravovací provoz zajišťuje vaření obědů v pracovních dnech nejen pro bydlící, ale mohou se zde stravovat i ostatní senioři a zdravotně postižení občané. Obyvatelům i dalším zájemcům jednotlivcům i organizacím) slouží prádelna s žehlírnou a sušárnou. Jsou zde místnosti pro kadeřnické, masérské a pedikérské služby. Také tyto služby mohou využívat nejen obyvatelé, ale i ostatní zájemci.

Své sídlo má v objektu také organizační složka města Pečovatelská služba.