Úvod

main01
main_vchod
main02

Penzion pro důchodce – dům s pečovatelskou službou

Penzion pro důchodce Ivančice je příspěvková organizace zřízená Městem Ivančice. Svůj provoz zahájila v roce 1995. Dnem 1. 7. 2008 byl Penzion pro důchodce Ivančice transformován v souladu s novým zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. na dům s pečovatelskou službou, přičemž název příspěvkové organizace zůstal beze změny.

Dům s pečovatelskou službou je určen k trvalému bydlení pro starší a zdravotně postižené občany, příjemce starobního nebo plného invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých potřeb z důvodu vyššího věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc nebo péči jiné osoby. Tato pomoc je v domě s pečovatelskou službou poskytována formou ubytování a pečovatelské služby. Nelze přijmout osoby, které jsou zcela odkázány na péči jiné osoby, osoby postižené různými psychózami, alkoholiky či jiné osoby, které by (dle vyjádření lékaře) svým chováním narušovaly soužití obyvatel domu s pečovatelskou službou.

Zájemci o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou si mohou v kanceláři ředitelky vyzvednout formuláře potřebné k zařazení do evidence žadatelů. Jedná se o tiskopisy „Žádost o přidělení bytu“ a „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (kterou vyplní praktický lékař žadatele). Vyplněnou žádost je třeba předat do kanceláře domu s pečovatelskou službou, kde jsou přezkoumány všechny náležitosti. Poté je žádost zařazena do pořadníku čekatelů a žadatel je o tom písemně vyrozuměn.

Bydlení je poskytováno na základě uzavřené „Nájemní smlouvy“.

Výběr uchazečů o bydlení v uvolněném bytě zajišťuje „Komise bytová“ jmenovaná Radou města Ivančice.
Hodnotící kritéria pro přidělení bytu v penzionu pro důchodce odkaz na web města Ivančice

V domě s pečovatelskou službou v Ivančicích je celkem 62 bytových jednotek, z toho je:

  • 39 garsoniér pro jednotlivce včetně 4 garsoniér bezbariérových
  • 23 jednopokojových bytů (možno pro jednotlivce nebo pro dvojice).