Úhrady

Úhrady za pobyt v DPS

Úhrada se skládá z částky za:

  • podlahovou plochu,
  • úhrady za vybavení bytu,
  • zálohy za vodné a stočné,
  • zálohy za topení a ohřev vody a
  • z částky za elektřinu ve společných prostorách.

Zálohové platby jsou jednou ročně vyúčtovány.

Celková výše úhrady je stanovena v „Evidenčním listě pro měsíční výpočet nájemného“, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Úhrada nezahrnuje:

  • spotřebu elektrické energie v bytě (každý byt má svůj elektroměr),
  • rozhlasové a televizní poplatky,
  • poplatek za kabelovou televizi.